ALAERS & PARTNERS BV is een multiprofessioneel ontwerpbureau dat zowel ontwerpopdrachten als technische studies op een gepassioneerde manier uitvoert en coördineert.

Ons ervaren team van architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen staat u bij in een verregaande en persoonlijke begeleiding van uw project.  

Het kantoor is ontstaan uit de samensmelting van de activiteiten van ingenieurs- en landmetersbureau Alaers & Claes bvba en multiprofessioneel architectenbureau Alaers & Goetstouwers bvba.

Sinds 1987 zijn we een vaste waarde als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van ruimtelijke ordening, infrastructuur, wegenbouw en landmeetkunde voor zowel de private, industriële en publieke sector. In 2003 werden de activiteiten uitgebreid met architectuur en interieurinrichting.

ARCHITECTUUR

«We nemen geen voldoening met een standaardontwerp. In elk project vind je onze eigen stijl, waarden en normen terug. We streven naar harmonieuze verhoudingen, duidelijke lijnen en duurzame uitvoering


 • projectontwikkeling
 • KMO - retail - kantoren
 • industriële gebouwen
 • private woningbouw
 • totaalinrichting

Voor opdrachtgevers die volledig ontzorgd willen worden, bieden we desgewenst een totaalstudie aan waarbij het dossier van schets tot verhuisklaar project opgevolgd wordt. Daarbij begeleiden we niet alleen in het ontwerp en de keuze van de materialen; ook voor de inrichting, de stoffering en het tuinontwerp kunnen wij u bijstaan.

INFRASTRUCTUUR

Voor weg- en rioleringsprojecten zijn openbare besturen, Pidpa en Aquafin onze vaste klanten, maar ook projectontwikkelaars vinden vlot de weg naar ons kantoor voor de technische uitwerking van hun dossiers.

Onze diensten op vlak van infrastructuur breiden zich verder uit naar:

 • omgevingswerken
 • wegeniswerken
 • rioleringswerken
 • afkoppelingsadvies
 • kunstwerken
 • onderhoudswerken

TOPOGRAFIE

U kan bij ons terecht voor het klassieke landmeetwerk:

 • opmetingen van gronden en gebouwen
 • agrarische- en industriële metingen
 • verkavelingen en splitsingen
 • schattingen en waardebepalingen
 • bepaling van quotiteiten
 • opmaken van onteigenings- en rooilijnplannen
 • opmaken van plannen voor MER studies

Ons kantoor heeft tevens een bijzondere specialisatie in het opmeten en uittekenen van historische gebouwen en het in kaart brengen van park- en kasteeldomeinen. Onze opdrachtgevers zijn internationaal gekende ontwerpers, waarvoor we projecten uitvoerden in binnen- en buitenland.

PLANOLOGIE

Doorheen de jaren assisteerden we bij meer dan 250 delingen en verkavelingen, al dan niet met nieuwe weginfrastructuur voor zowel residentiële verkavelingen als KMO- en industrieterreinen.

Het opmaken van masterplannen en streefbeeldstudies voor grotere te (her-)ontwikkelen gebieden behoort eveneens tot ons takenpaket. Voor dergelijke projecten kunnen we ook de architectuuropdracht aanbieden. Naast de begeleiding bij de opmaak van de aanvraag tot vergunning staan we in voor de opmetingen, alsook voor de volledige ontwerp- en uitvoeringsfase van de infrastructuur.

 • masterplannen
 • structuurschetsen, streefbeeldstudies
 • verkavelingen en verdelingen
 • opmaken van Ruimtelijke Structuurplannen
 • opmaken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

JOBS

Hecht je veel belang aan zelfstandigheid, humor en een familiale sfeer?

Op zoek naar afwisselende en creatieve projecten?

 • medior architect
 • junior architect
 • bouwkundig tekenaar

Bezoek onze Linkedin-pagina voor meer details.

ADRES
Dokter Van der Borghtstraat 3, 2590 Berlaar

E-MAIL
info@alaersenpartners.be

TELEFOON
+32 3 482 37 38

BTW-NUMMER
BE0875.350.467